Sådan spotter du et dårligt lån

Share
Tweet
Share

Lån kan være en vanskelig størrelse med mange faktorer, der påvirker dets ydeevne. Hvordan ved du, om et lån er godt eller dårligt, og hvad definerer et dårligt lån? Det er vigtigt at vide, da du skal gøre alt, hvad du kan, for at undgå dem.

Hvis du ender med at optage et dårligt lån, kan det få alvorlige og negative konsekvenser for din økonomi og din kreditværdighed.

Er du en af de mange mennesker, der undrer sig over, hvad der kendetegner et dårligt lån, og hvad du skal gøre for at undgå dem? Så læs bare videre!

Hvad er et dårligt lån?

Lad os først se på, hvad der definerer et dårligt lån. Et dårligt lån er et lån, der har en stor sandsynlighed for at blive misligholdt. Det er således noget, der hurtigt kan sende dig i gæld. En gæld henviser til lån eller udestående beløb, der ikke længere anses for at kunne inddrives og derfor afskrives.

For at undgå et dårligt lån, skal du være opmærksom på, hvad der udgør et dårligt lån. Der er en lang række faktorer, der kan bidrage til, at et lån betragtes som "dårligt":

 • Høje renter

 • Urimelige tilbagebetalingsbetingelser

 • Skjulte gebyrer og afgifter

 • Manglende gennemsigtighed og kommunikation

Alle ovenstående faktorer kan potentielt bidrage til, at et lån kan betragtes som dårligt. Men hvorfor er det sådan? Nedenfor gennemgår vi hver af disse faktorer og diskuterer, hvorfor de ikke er optimale og bør undgås, når du ønsker at ansøge om et lån.

Høje renter

Renterne på et lån henviser til den procentdel af et lån, du som låntager skal betale tilbage til långiveren ud over det oprindelige lånebeløb.

Et eksempel på en høj rente kunne være et kviklån med en årlig omkostning i procent (ÅOP) på 25%. Det betyder, at for hver 10.000 kr. du låner, skal du betale 2.500 kr. i låneudgifter i løbet af et år.

Den type lån med høje renter er mere tilbøjelige til at blive dårlige lån, fordi du kan have svært ved at betale raterne til tiden grundet de store beløb.

Lån med høje renter er fulde af faresignaler, du bør være opmærksom på. Det største er naturligvis de høje renter, men der er ofte også yderligere gebyrer og afgifter, du skal være opmærksom på. Det kunne fx være gebyrer for forsinket betaling, forudbetalingsgebyrer og oprettelsesgebyrer. Desuden har disse låntyper ofte kortere løbetider sammenlignet med andre lån, hvilket gør de månedlige betalinger endnu højere. Så selvom et lån med hurtig udbetaling og ingen krav om at stille med sikkerhed kan virke tillokkende, er de forbundet med en stor risiko, der ikke nødvendigvis gavner dig i det lange løb.

Urimelige tilbagebetalingsbetingelser

Med urimelige tilbagebetalingsbetingelser henviser vi til lånets løbetid, der er urimelig, uholdbar eller på anden måde skadelige for låntageren. Lad os tage et eksempel. Du overvejer at optage et lån på 10.000 kr. med en ÅOP på 25% og en tilbagebetalingsperiode på et halvt år. Det betyder, at du skal betale 11.250 kr. (10.000 kr. + 1.250 kr. i renter) tilbage på bare 6 måneder. Renteudgifterne beregnes som følger:

 • 25% /12 x 6 = 12,5% 

 • 10.000 kr. x 12,5% = 1.250 kr.

I regneeksemplet herover skal du samlet set tilbagebetale 11.250 kr. Dog skal du være opmærksom på, at regnemetoden er en meget forsimplet tilgang til udregningen, og at den derfor ikke nødvendigvis passer på alle låntyper og betingelser. Hvis du ønsker en mere præcis udregning, skal du foruden det ovenfor også tage højde for eventuelle ekstra gebyrer og ændringer i rentesatserne over tid.

Den form for tilbagebetalingsbetingelser er ekstremt urimelige og risikable, da renten er for høj og tilbagebetalingsperioden for kort i forhold til det store beløb, der skal betales tilbage. Lån med den type urimelige tilbagebetalingsbetingelser gør det meget vanskeligt at tilbagebetale långiverne i tide. I værste tilfælde kan det resultere i strafgebyrer og en endnu større økonomisk hovedpine for dig.

Skjulte gebyrer og afgifter

Skjulte gebyrer og afgifter henviser til de ekstra omkostninger, der er forbundet med lån, og som ikke altid er tydeligt beskrevet eller forklaret på forhånd. Den type omkostninger kan hurtigt hobe sig op og gøre det endnu sværere at betale lånet af, hvilket vil resultere i et dårligt lån. Ifølge Experian.com er her de tre hyppigste skjulte gebyrer og afgifter, du skal være opmærksom på:

 • Gebyrer for forsinket betaling: Du er ikke i stand til at betale til tiden og bliver derfor opkrævet et gebyr.

 • Forudbetalingsbøder: Et gebyr for at betale lånet af for tidligt, da långiveren så mister renteindtægter, der ville blive optjent over den resterende låneperiode.

 • Oprettelsesgebyrer: Et gebyr, der opkræves af långiveren for at behandle din ansøgning.

Udover de tre ovenfor er der også nogle ekstra gebyrer og afgifter, du skal være opmærksom på:

 • Administrative gebyrer: Et gebyr, der opkræves for at vedligeholde din lånekonto, sende kontoudtog og andre administrative opgaver.

 • Forsikringspræmier: Nogle långivere kræver, at du køber en forsikring for at sikre lånet. Det kan fx være en kreditlivsforsikring eller en invaliditetsforsikring.

 • Behandlingsgebyrer: Gebyrer, der opkræves for aktiviteter såsom udarbejdelsen af lånedokumentation, kreditkontrol og andre lignende ydelser.

Som du kan se, er der mange skjulte gebyrer og afgifter, du skal tage højde for, hvis du ønsker at undgå dårlige lån.

Manglende gennemsigtighed og kommunikation

Dårlige lån er også kendetegnet ved manglende gennemsigtighed og kommunikation. Hvis du som låntager ikke fuldt ud forstår vilkårene og betingelserne for lånet, kan det potentielt føre til en dårlig beslutning med store økonomiske konsekvenser. Det er vigtigt, at kommunikationen er tydelig, så du undgår misforståelser om fx rentesatser eller tilbagebetalingsbetingelser.

Som låntager er det vigtigt at træffe velinformerede beslutninger for at sikre en god låneoplevelse. Bedre gennemsigtighed og kommunikation skaber tillid og bidrager til at undgå uønskede overraskelser som fx at blive konfronteret med uventede gebyrer.

Hvis du ønsker at undgå et dårligt lån, skal du sørge for at finde en långiver, der tilbyder dig en god kommunikation og gennemsigtighed.

Det er vigtigt at overveje alle ovenstående faktorer, når du vurderer dine lånemuligheder. Det er væsentligt at vide, hvordan du spotter et dårligt lån, da det kan spare dig for store økonomiske problemer. Husk, at din kreditscore også spiller en vigtig rolle for hvilke slags lån, der er tilgængelige for dig. Du kan læse mere om, hvordan du kan øge din kredit score i denne artikel. Som låntager skal du tage kontrol over din økonomi ved at være påpasselig, når du optager lån. Det vil spare dig for mange problemer - og også for mange penge! 

Skrevet af:
Line Kristensen
Line Kristensen
Kommunikations- og marketingassistent

Line Kristensen studerer en bachelor i International virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet. På Moneezy skriver hun altid med den almene dansker for øje, hvor hun især fokuserer på at forklare nøglebegreberne, man skal kende til, inden man træder ind på lånemarkedet.

Revideret af:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil bruger sin ekspertise til at gøre en forskel i den finansielle sektor. Han er uddannet på Syddansk Universitet og har været General Manager hos Intelligent Banker siden 2013, hvor han har hjulpet mere end 500.000 brugere fra hele verden med deres finansielle behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved