Hvad er inflation, og hvordan påvirker det vores daglige liv?

Indholdsfortegnelse

Share
Tweet
Share

Der er tale om inflation, når der er en generel og vedvarende stigning i priserne, og det ikke kun er på en enkelt vare eller tjeneste. Det har en betydelig indvirkning på vores daglige liv, da det gør de produkter, vi bruger dagligt, dyrere.

Hvis du undrer dig over, hvilken effekt inflationen har på økonomien som helhed, hvad inflationsindekset er i Danmark, eller hvad du kan gøre for at modvirke dens virkninger, så læs videre her.

Hvad er inflation?

Inflation er et udtryk, der bruges til at beskrive prisvæksten i en økonomi. Det måles normalt i procenter og bruges til at forstå, hvordan lønningerne ændrer sig, samt det samlede prisniveau i en økonomi. Generelt påvirker inflationen alle medlemmer af en økonomi, da det fører til højere priser på varer og tjenesteydelser. Det har dog også en negativ indvirkning på realindkomsten (korrigeret for inflation) for personer, der modtager lønninger og godtgørelser.

Ifølge Nationalbanken ligger inflationen i Danmark på 8,9% i november 2022, hvilket er højere end sidste år i samme periode, der lå på 3,4%.  

Hvordan opstår inflation?

Der er flere faktorer, der bidrager til inflation:

 • Lønudvikling

 • Priser på råvarer som olie og benzin, 

 • Internationale konflikter mv. 

Inflation er altid en gradvis proces. Der er derfor ikke noget pludseligt "punkt", hvor alt pludselig eksploderer natten over. Over tid forårsager inflation dog enorme skader økonomisk og følelsesmæssigt i hele samfundet, da folk begynder at se deres levestandard falde måned for måned.

De forskellige typer inflation

Inflation kan være god eller dårlig afhængigt af, hvordan det påvirker folks liv. Der er flere typer inflation:

 • Ekspansiv eller galopperende inflation: Denne type inflation opstår, når priserne stiger hurtigere end lønningerne. Dette fører til højere priser, da mindre og mindre valuta er tilgængelig til at købe varer.

 • Krybende inflation: Denne type inflation anses for at være lettere og mere gavnlig for landets økonomi, idet den er karakteristisk for perioder, hvor priserne stiger med højst 3% om året.

 • Walking inflation: Denne type er forbundet med en prisstigning på mellem 3-10% om året. Den anses for at være skadelig for landets økonomi. Folk køber ofte flere produkter, end de har brug for, og lønningerne kan ikke følge med den stigende efterspørgsel efter produkter.

 • Deflation: Denne type er karakteriseret ved, at der er for meget valuta. Der bliver købt for få varer, hvilket fører til at priserne begynder at falde, da bankerne ikke længere udsteder penge eller tilbyder kredit. Denne type inflation betragtes ofte som negativ, fordi den forårsager udbredte fald i fast ejendom, lønninger og andre aktiver.

 • Stagflation: Her stiger produktpriserne, selvom der ikke er nok efterspørgsel til også at stimulere væksten i økonomien. Selv om den økonomiske vækst stagnerer, stiger priserne på varer og tjenesteydelser konstant.

Hvordan påvirker inflationen vores daglige liv?

Inflation er en grundlæggende økonomisk proces, der påvirker den måde, vi lever vores liv på. Det defineres normalt som en stigning over tid i det generelle niveau for priserne på varer og tjenesteydelser.

Når inflationen opstår, mister penge sin værdi over tid, fordi de er mindre værd i forhold til andre varer.

Inflation har alvorlige konsekvenser for hverdagen, fordi prisstigningen medvirker, at de ting, vi køber, bliver dyrere. Et eksempel er, at prisen på fødevarer stiger med 10%. Her bliver vi nødt til at bruge 10% mere for at købe den samme mængde mad. Det betyder, at vores udgifter ikke kun stiger fra år til år, men også at vores indkøbskapacitet falder gradvist over tid.

Hvordan beskytter du dig mod inflation?

Der er flere måder at beskytte sig mod inflation. Her er nogle eksempler:

 1. Spar dine penge regelmæssigt og brug dem på langsigtede investeringer såsom aktier eller obligationer. I turbulente tider har disse aktiver tendens til at være mere stabile end valutaer eller andre kortsigtede investeringer.

 2. Vær opmærksom på valutakurser. Sammenlign flere muligheder, før du foretager køb eller investeringer i landet eller i udlandet - glem ikke, at værdien af penge kan ændre sig hurtigt, for nylig er der også en stigning i inflationen i euroen.

 3. Fokuser på at rejse kapital, så du ikke behøver at sælge dine aktiver med tab, hvis inflationen rammer hårdt senere.

Hvad er de langsigtede virkninger af inflationen?

Virkningerne af inflationen er ofte negative, fordi det gør de daglige omkostninger dyrere og reducerer folks købekraft. Penge, der engang havde reel værdi, bliver mindre værdifulde over tid på grund af inflation. Det kan føre til øget gældsætning, lavere investeringsvækstrater og mindskede forbrugsmuligheder for forbrugerne.

Så hvad er konsekvenserne af langsigtet inflation? Der er mange potentielle konsekvenser, hvoraf nogle er mere alvorlige end andre. Blandt de virkninger, der er blevet observeret gennem historien, er:

 • Politisk ustabilitet 

 • Finansielle kriser og recessioner, herunder social uro/konflikter 

 • Tab af investorernes tillid

 • Ulighed i velstandsskabelse mellem forskellige grupper i samfundet. 

Alt i alt er det hvad der sker, når der er for mange penge, der forfølger for få varer.

Det er vigtigt at forstå de risici, der er forbundet med inflationære miljøer, inden der træffes beslutning om at investere eller påtage sig gæld. Ved at forstå de involverede risici kan du træffe informerede valg om den bedste måde at beskytte dine aktiver på i tider med økonomisk uro. Ved hjælp af en inflationsberegner kan du se nøjagtigt, hvordan priserne og deres værdi har udviklet sig i forhold til tidligere år, og du kan få en klarere idé om inflationens udvikling.

Det beskrevne scenarie er ikke nyt. Faktisk har dette været historien om vores økonomiske liv i årevis. Inflationen har påvirket vores liv og købekraft i årtier, men virkningen af inflationen gik igennem en markant stigning som følge af energikrisen og Ukrainekrigen i 2022.

Der er stadig mennesker, som ikke forstår, hvordan inflationen fungerer, og hvordan de kan beskytte sig mod det. For at gøre dit liv mere sikkert mod prisstigninger skal du sørge for at investere tid og anvende budgetværktøjer, så du ikke bliver offer for unødvendige produkter.

Skrevet af:
Line Kristensen
Line Kristensen
Kommunikations- og marketingassistent

Line Kristensen studerer en bachelor i International virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet. På Moneezy skriver hun altid med den almene dansker for øje, hvor hun især fokuserer på at forklare nøglebegreberne, man skal kende til, inden man træder ind på lånemarkedet.

Revideret af:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil bruger sin ekspertise til at gøre en forskel i den finansielle sektor. Han er uddannet på Syddansk Universitet og har været General Manager hos Intelligent Banker siden 2013, hvor han har hjulpet mere end 500.000 brugere fra hele verden med deres finansielle behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved